KEM's

In de praktijk

De waarde van KEM's komt het beste naar voren in de praktijk. Maak kennis met ondernemers en onderzoekers en bekijk de prachtige projecten, onderzoeken en methoden die uit hun activiteiten voortkomen.

In de praktijk
KEM-Categorie
KEM-Categorie
Thema
Thema

Videos

Fieldlabs, proeftuinen, living labs enzovoorts: dit zijn allemaal experimenteeromgevingen waarin innovaties onder andere worden getest. CLICKNL introduceert een splinternieuw landelijk programma genaamd EXCEED, oftewel ‘Expert Coalition for Experimental Environment Development’. Om je kennis te laten maken met het nieuwe programma, maakten we deze video. We nodigden daarvoor programmamanager Martijn Arnoldus en Linda Vermaat (directrice van Innofest) uit.

Onderzoek

Met behulp van de subsidieregeling SPRONG wordt het onderzoeksproject 'Verbeelding in Transities' uitgevoerd. Hierin werkt een overkoepelende onderzoeksgroep van negen deel-onderzoeksgroepen vanuit vier hogescholen samen in het Centre of Expertise for Creative Innovation om creatieve methoden te onderzoeken en te ontsluiten voor maatschappelijke vraagstukken.

Cases

Sietske Klooster studeerde in 2003 af als industrieel ontwerper in Delft, werkt sindsdien als systeemontwerper en startte rond 2011 met de MelkSalon: een casus om te ontwikkelen aan nieuwe rollen voor ontwerp binnen grote systeemvraagstukken. Ze begon een ontwerpend onderzoek om de ‘doorgefokte’ melkindustrie in beweging te krijgen, de monocultuur te doorbreken – en Nederland zijn gevarieerde melkcultuur terug te geven, passend bij de tijd en vraagstukken van nu. ‘Wow, dit is bijzonder, dat wist ik niet!’

Videos

Innofest festivals als speelveld voor ondernemers om hun innovaties te testen in een ‘mini maatschappij’.

Videos

Binnenkort brengt CLICKNL een nieuwe agenda voor de Key Enabling Methodologies (KEM's) uit. Maar wat zijn KEM's ? Waarom zijn ze zo belangrijk voor missiegedreven innovatie? En waarom ontwikkelen we nu, naast een agenda, ook een nationale strategie voor de KEM's? In deze video kom je er meer over te weten.

Videos

Connie Bakker doet onderzoek naar het ontwerpen van producten voor de Circulaire Economie

Cases

Een netwerk van ontwerpers, filosofen, onderzoekers, zorgprofessionals en ervaringsdeskundigen maken samen een gewenst ontwerp van de GGZ in 2030. Door te innoveren vanuit betekenis zetten ze gezamenlijk de beweging in gang richting een betrouwbaar, toegankelijk en flexibel GGZ-netwerk.

Methoden

Een kritische, experimentele en op theorie gebaseerde benadering van ontwerp die speculatieve ontwerpen inzet om een kritisch perspectief te delen en het publiek in debat te brengen over sociale, culturele of ethische kwesties.

Videos

Nynke Tromp doet onderzoek naar hoe producten en diensten ons gedrag zo beïnvloeden, dat we de ‘gewenste richting’ ingaan.

Cases

De Straatlab-aanpak creëert ruimte voor een gezamenlijke en toekomstgerichte manier om na te denken over nieuwe oplossingen voor meer duurzame manieren van mobiliteit en inrichting van de publieke ruimte.

Methoden

Praktische handleiding van AMS Institute (Amsterdam) voor het opzetten en runnen van living labs.

Methoden

Patiëntenparticipatie is onmisbaar voor succesvolle innovatie en transformatie in de zorg. Samenwerken met patiënten is een online toolbox. In deze toolbox staan handleidingen, materialen en ervaringsverhalen waarmee je direct aan de slag kan.

Videos

Paul Hekkert doet onderzoek naar de effecten die producten hebben op de mens, op ons gedrag, op ons gevoel, en daarmee op hoe wij in de wereld staan.

Methoden

Methode voor waardecreatie die merk, innovatie en ontwerp verbindt om bedrijven te helpen bouwen aan mensgerichte merken, passend bij hun visie en waarden.

Cases

Het sociale zekerheidsstelsel in Nederland is bedoeld om te zorgen voor alle Nederlanders, wanneer ze dat zelf niet lukt. Alleen blijkt het stelsel tegenwoordig niet meer goed te werken: het biedt geen zekerheid, maar maakt mensen juist onzeker. Onzeker over hun inkomen en hun bestaanszekerheid. Muzus bracht de ervaringen van Nederlandse burgers via verschillende projecten in kaart en ontwierp daarbij oplossingen om de overheid en uitvoeringsorganisaties in beweging te krijgen naar een stelsel voor sociale zekerheid, waarin de burger centraal staat. Met wetten en regels die werken voor de mensen voor wie ze bedoeld zijn.

KEM-Categorie
Selecteer
KEM-Categorie
Thema
Selecteer
Thema

Videos

Virtual Reality als methode om mensen mee te nemen in jouw verhaal.

Videos

Philips design gebruikt ontwerpmethoden om producten en services te ontwikkelen waarmee zwangere vrouwen in Afrika in beter contact komen met lokale klinieken.

Videos

Paul Hekkert doet onderzoek naar de effecten die producten hebben op de mens, op ons gedrag, op ons gevoel, en daarmee op hoe wij in de wereld staan.

Cases

De Straatlab-aanpak creëert ruimte voor een gezamenlijke en toekomstgerichte manier om na te denken over nieuwe oplossingen voor meer duurzame manieren van mobiliteit en inrichting van de publieke ruimte.

Cases

Medeoprichter van (digital) designstudio Fabrique en voormalig professor concept design (2015-2021) Jeroen van Erp stond aan de basis van het VR-project ‘Alsof ik je al ken…’ – om sociale cohesie in de Eindhovense wijk Meerhoven te creëren. En het werkte. ‘De onderzoeksresultaten bevestigen dat het stappen in elkaars wereld door middel van VR leidt tot meer empathie voor de ander.’

Videos

Serious Games zijn spellen met een sociaal-maatschappelijk doel, waarmee we voornamelijk kennis en/of vaardigheden proberen aan te leren.

Onderzoek

Met behulp van de subsidieregeling SPRONG wordt het onderzoeksproject 'Verbeelding in Transities' uitgevoerd. Hierin werkt een overkoepelende onderzoeksgroep van negen deel-onderzoeksgroepen vanuit vier hogescholen samen in het Centre of Expertise for Creative Innovation om creatieve methoden te onderzoeken en te ontsluiten voor maatschappelijke vraagstukken.

Videos

Innofest festivals als speelveld voor ondernemers om hun innovaties te testen in een ‘mini maatschappij’.

Methoden

Methode om de milieueffecten van interventies te beoordelen door alle fasen van de levensduur te analyseren, en daarmee geïnformeerde beslissingen over het ontwerp te nemen.

Methoden

Strategieën voor institutioneel ontwerp, waarbij kennis over de aard en verscheidenheid van institutionele regels die het gedrag van actoren binnen beleidsnetwerken sturen, wordt ingezet om netwerkregels te beïnvloeden.

Videos

Emely de Vet is hoogleraar Consumptie en Gezonde Leefstijl aan de Wageningen Universiteit. Ze doet onderzoek naar het stimuleren van een gezonde leefstijl. "Ik vind het opvallend dat we eigenlijk allemaal wel gezond willen leven en gezond willen eten, maar dat we er ook collectief in mislukken."

Methoden

Methode voor waardecreatie die merk, innovatie en ontwerp verbindt om bedrijven te helpen bouwen aan mensgerichte merken, passend bij hun visie en waarden.

Methoden

De Delft Design Guide is een naslagwerk voor ontwerpmethoden, waarvan er veel ontwikkeld, gedoceerd en gebruikt worden op de faculteit Industrieel Ontwerpen (IO) van de TU Delft. De Delft Design Guide bespreekt in totaal 70 perspectieven, modellen, benaderingen en methoden die gepresenteerd worden in praktische two-pagers.

Videos

Fieldlabs, proeftuinen, living labs enzovoorts: dit zijn allemaal experimenteeromgevingen waarin innovaties onder andere worden getest. CLICKNL introduceert een splinternieuw landelijk programma genaamd EXCEED, oftewel ‘Expert Coalition for Experimental Environment Development’. Om je kennis te laten maken met het nieuwe programma, maakten we deze video. We nodigden daarvoor programmamanager Martijn Arnoldus en Linda Vermaat (directrice van Innofest) uit.

Methoden

Een co-designtechniek om aan de hand van pakketjes (met een artefact en een suggestieve taak) inspirerende gegevens op te halen over het leven, waarden en gedachten van mensen, en zo de verbeelding van de ontwerper te stimuleren.