KEMs

In de praktijk

De waarde van KEMs komt het beste naar voren in de praktijk. Maak kennis met ondernemers en onderzoekers en bekijk de prachtige projecten, onderzoeken en methoden die uit hun activiteiten voortkomen.

KEM-Categorie
Thema

Videos

Gert Franke is medeoprichter van CLEVER°FRANKE, een ontwerpbureau dat zich specialiseert in het visualiseren van data. Zo wil hij mensen in staat stellen om de wereld om hen heen op een andere manier te bestuderen.

Methoden

Voorstel voor een nieuwe ontwerppraktijk die pleit voor een design-gestuurde aanpak van maatschappelijke transities naar meer duurzame toekomsten, gericht op een volledige herziening en invulling van onze levensstijl, inclusief de bijbehorende omgeving van energiebronnen, economie, gezondheidszorg en onderwijs.

Cases

Medeoprichter van (digital) designstudio Fabrique en voormalig professor concept design (2015-2021) Jeroen van Erp stond aan de basis van het VR-project ‘Alsof ik je al ken…’ – om sociale cohesie in de Eindhovense wijk Meerhoven te creëren. En het werkte. ‘De onderzoeksresultaten bevestigen dat het stappen in elkaars wereld door middel van VR leidt tot meer empathie voor de ander.’

Videos

Philips design gebruikt ontwerpmethoden om producten en services te ontwikkelen waarmee zwangere vrouwen in Afrika in beter contact komen met lokale klinieken.

Methoden

Praktische handleiding van AMS Institute (Amsterdam) voor het opzetten en runnen van living labs.

Methoden

Een kritische, experimentele en op theorie gebaseerde benadering van ontwerp die speculatieve ontwerpen inzet om een kritisch perspectief te delen en het publiek in debat te brengen over sociale, culturele of ethische kwesties.

Videos

Emely de Vet is hoogleraar Consumptie en Gezonde Leefstijl aan de Wageningen Universiteit. Ze doet onderzoek naar het stimuleren van een gezonde leefstijl. "Ik vind het opvallend dat we eigenlijk allemaal wel gezond willen leven en gezond willen eten, maar dat we er ook collectief in mislukken."

Videos

Geke Ludden doet onderzoek naar het ontwerpen van gedragsverandering in gezondheid en zorg. “Niet voor iedereen is het even gemakkelijk om gezond te leven, het hangt er maar net vanaf waar je geboren bent, in welke buurt en in welke familie.”

Videos

Paul Hekkert doet onderzoek naar de effecten die producten hebben op de mens, op ons gedrag, op ons gevoel, en daarmee op hoe wij in de wereld staan.

Methoden

Methode voor waardecreatie die merk, innovatie en ontwerp verbindt om bedrijven te helpen bouwen aan mensgerichte merken, passend bij hun visie en waarden.

Methoden

Strategieën voor institutioneel ontwerp, waarbij kennis over de aard en verscheidenheid van institutionele regels die het gedrag van actoren binnen beleidsnetwerken sturen, wordt ingezet om netwerkregels te beïnvloeden.

Methoden

Methode om de milieueffecten van interventies te beoordelen door alle fasen van de levensduur te analyseren, en daarmee geïnformeerde beslissingen over het ontwerp te nemen.

Cases

Een netwerk van ontwerpers, filosofen, onderzoekers, zorgprofessionals en ervaringsdeskundigen maken samen een gewenst ontwerp van de GGZ in 2030. Door te innoveren vanuit betekenis zetten ze gezamenlijk de beweging in gang richting een betrouwbaar, toegankelijk en flexibel GGZ-netwerk.

Videos

Sabine Niederer doet onderzoek naar de beeldtaal op social media-platforms, bijvoorbeeld door te vergelijken hoe die platforms op verschillende manieren urgente maatschappelijke thema’s zoals klimaatverandering in beeld brengen.

Methoden

Een co-designtechniek om aan de hand van pakketjes (met een artefact en een suggestieve taak) inspirerende gegevens op te halen over het leven, waarden en gedachten van mensen, en zo de verbeelding van de ontwerper te stimuleren.

KEM-Categorie
Selecteer
Thema
Selecteer

Methoden

Strategieën voor institutioneel ontwerp, waarbij kennis over de aard en verscheidenheid van institutionele regels die het gedrag van actoren binnen beleidsnetwerken sturen, wordt ingezet om netwerkregels te beïnvloeden.

Videos

Service design voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

Videos

Philips design gebruikt ontwerpmethoden om producten en services te ontwikkelen waarmee zwangere vrouwen in Afrika in beter contact komen met lokale klinieken.

Methoden

Voorstel voor een nieuwe ontwerppraktijk die pleit voor een design-gestuurde aanpak van maatschappelijke transities naar meer duurzame toekomsten, gericht op een volledige herziening en invulling van onze levensstijl, inclusief de bijbehorende omgeving van energiebronnen, economie, gezondheidszorg en onderwijs.

Videos

Serious Games zijn spellen met een sociaal-maatschappelijk doel, waarmee we voornamelijk kennis en/of vaardigheden proberen aan te leren.

Methoden

Praktische handleiding van AMS Institute (Amsterdam) voor het opzetten en runnen van living labs.

Videos

Jasper van Kuijk doet onderzoek naar hoe we kunnen innoveren in het openbaar vervoer, vanuit de behoefte van de gebruiker.

Methoden

Methode om de milieueffecten van interventies te beoordelen door alle fasen van de levensduur te analyseren, en daarmee geïnformeerde beslissingen over het ontwerp te nemen.

Cases

Sietske Klooster studeerde in 2003 af als industrieel ontwerper in Delft, werkt sindsdien als systeemontwerper en startte rond 2011 met de MelkSalon: een casus om te ontwikkelen aan nieuwe rollen voor ontwerp binnen grote systeemvraagstukken. Ze begon een ontwerpend onderzoek om de ‘doorgefokte’ melkindustrie in beweging te krijgen, de monocultuur te doorbreken – en Nederland zijn gevarieerde melkcultuur terug te geven, passend bij de tijd en vraagstukken van nu. ‘Wow, dit is bijzonder, dat wist ik niet!’

Cases

Medeoprichter van (digital) designstudio Fabrique en voormalig professor concept design (2015-2021) Jeroen van Erp stond aan de basis van het VR-project ‘Alsof ik je al ken…’ – om sociale cohesie in de Eindhovense wijk Meerhoven te creëren. En het werkte. ‘De onderzoeksresultaten bevestigen dat het stappen in elkaars wereld door middel van VR leidt tot meer empathie voor de ander.’

Videos

Connie Bakker doet onderzoek naar het ontwerpen van producten voor de Circulaire Economie

Videos

Virtual Reality als methode om mensen mee te nemen in jouw verhaal.

Videos

Geke Ludden doet onderzoek naar het ontwerpen van gedragsverandering in gezondheid en zorg. “Niet voor iedereen is het even gemakkelijk om gezond te leven, het hangt er maar net vanaf waar je geboren bent, in welke buurt en in welke familie.”

Cases

Topfit Citizenlab is een meerjarig onderoeks- en innovatieproject met als doel om Twentenaren langer gelukkig en gezond te laten leven. Samen (!) met burgers onderzoeken de initiatiefnemers hoe ze hen aan kunnen zetten tot een gezondere levensstijl. Dr. Karin van Leersum is een van de onderzoekers: ‘Ze voelen zich weer nuttig.’

Methoden

Een kritische, experimentele en op theorie gebaseerde benadering van ontwerp die speculatieve ontwerpen inzet om een kritisch perspectief te delen en het publiek in debat te brengen over sociale, culturele of ethische kwesties.