KEMs

In de praktijk

De waarde van KEMs komt het beste naar voren in de praktijk. Maak kennis met ondernemers en onderzoekers en bekijk de prachtige projecten, onderzoeken en methoden die uit hun activiteiten voortkomen.

Cases

Sietske Klooster studeerde in 2003 af als industrieel ontwerper in Delft, werkt sindsdien als systeemontwerper en startte rond 2011 met de MelkSalon: een casus om te ontwikkelen aan nieuwe rollen voor ontwerp binnen grote systeemvraagstukken. Ze begon een ontwerpend onderzoek om de ‘doorgefokte’ melkindustrie in beweging te krijgen, de monocultuur te doorbreken – en Nederland zijn gevarieerde melkcultuur terug te geven, passend bij de tijd en vraagstukken van nu. ‘Wow, dit is bijzonder, dat wist ik niet!’

Methoden

Voorstel voor een nieuwe ontwerppraktijk die pleit voor een design-gestuurde aanpak van maatschappelijke transities naar meer duurzame toekomsten, gericht op een volledige herziening en invulling van onze levensstijl, inclusief de bijbehorende omgeving van energiebronnen, economie, gezondheidszorg en onderwijs.

Cases

Topfit Citizenlab is een meerjarig onderoeks- en innovatieproject met als doel om Twentenaren langer gelukkig en gezond te laten leven. Samen (!) met burgers onderzoeken de initiatiefnemers hoe ze hen aan kunnen zetten tot een gezondere levensstijl. Dr. Karin van Leersum is een van de onderzoekers: ‘Ze voelen zich weer nuttig.’

Methoden

Een co-designtechniek om aan de hand van pakketjes (met een artefact en een suggestieve taak) inspirerende gegevens op te halen over het leven, waarden en gedachten van mensen, en zo de verbeelding van de ontwerper te stimuleren.

Methoden

Methode van Susan Michie waarin meerdere theorieën over gedragsverandering zijn samengebracht, en waarmee je door te spelen met de dimensies van het wiel vruchtbare strategieën voor de ontwikkeling van interventies en beleid voor gedragsverandering kunt ontdekken.

Videos

Philips design gebruikt ontwerpmethoden om producten en services te ontwikkelen waarmee zwangere vrouwen in Afrika in beter contact komen met lokale klinieken.

Videos

Virtual Reality als methode om mensen mee te nemen in jouw verhaal.

Methoden

Strategieën voor institutioneel ontwerp, waarbij kennis over de aard en verscheidenheid van institutionele regels die het gedrag van actoren binnen beleidsnetwerken sturen, wordt ingezet om netwerkregels te beïnvloeden.

Methoden

Methode voor waardecreatie die merk, innovatie en ontwerp verbindt om bedrijven te helpen bouwen aan mensgerichte merken, passend bij hun visie en waarden.

Videos

Emely de Vet is hoogleraar Consumptie en Gezonde Leefstijl aan de Wageningen Universiteit. Ze doet onderzoek naar het stimuleren van een gezonde leefstijl. "Ik vind het opvallend dat we eigenlijk allemaal wel gezond willen leven en gezond willen eten, maar dat we er ook collectief in mislukken."

Videos

Geke Ludden doet onderzoek naar het ontwerpen van gedragsverandering in gezondheid en zorg. “Niet voor iedereen is het even gemakkelijk om gezond te leven, het hangt er maar net vanaf waar je geboren bent, in welke buurt en in welke familie.”

Methoden

Patiëntenparticipatie is onmisbaar voor succesvolle innovatie en transformatie in de zorg. Samenwerken met patiënten is een online toolbox. In deze toolbox staan handleidingen, materialen en ervaringsverhalen waarmee je direct aan de slag kan.

Onderzoek

Met behulp van de subsidieregeling SPRONG wordt het onderzoeksproject 'Verbeelding in Transities' uitgevoerd. Hierin werkt een overkoepelende onderzoeksgroep van negen deel-onderzoeksgroepen vanuit vier hogescholen samen in het Centre of Expertise for Creative Innovation om creatieve methoden te onderzoeken en te ontsluiten voor maatschappelijke vraagstukken.

Methoden

Praktische handleiding van AMS Institute (Amsterdam) voor het opzetten en runnen van living labs.

Methoden

De Delft Design Guide is een naslagwerk voor ontwerpmethoden, waarvan er veel ontwikkeld, gedoceerd en gebruikt worden op de faculteit Industrieel Ontwerpen (IO) van de TU Delft. De Delft Design Guide bespreekt in totaal 70 perspectieven, modellen, benaderingen en methoden die gepresenteerd worden in praktische two-pagers.