KEM's

KEM-categorieën

De KEM-onderzoeksagenda maakt onderscheidt tussen elf KEM-categorieën. Iedere categorie representeert een verzameling methoden, processen en strategieën, die als groep hetzelfde ‘doel’ dienen. Lees meer over de individuele doelen op de verschillende categorie-tabbladen.

Het vinden van
de juiste KEM

Op de vraag welke KEM je wanneer het beste kan toepassen is geen eenduidig antwoord te geven. Dit hangt volledig af van de specifieke context waarin je je op dat moment bevindt: de fase in het proces, het soort vraagstuk, de omgevingsfactoren. 

Methoden variëren onderling (zelfs binnen dezelfde categorie) sterk in wanneer, hoe en waarom je ze toepast. Ook werken sommige methoden erg goed samen. Hierom kunnen er meerdere methoden -opeenvolgend of tegelijkertijd- toegepast worden binnen het project. 

Kortom: er is veel om rekening mee te houden. Dit maakt de selectie en toepassing van een passende methode complex. Ruime kennis en ervaring is gevraagd en dus de sturing of begeleiding van een getrainde professional. 

Natuurlijk ondersteunen de verschillende KEM-categorieën bij het onderzoeken van mogelijk interessante methoden voor het aanpakken van een vraagstuk. Echter bieden ze geen concrete handvatten bij de selectie van een KEM.

Welke KEMs zijn er?

Elf categorieën KEM's

De KEM-onderzoeksagenda maakt onderscheid tussen elf categorieën KEM’s. Iedere categorie representeert een verzameling methoden, processen en strategieën, die als groep hetzelfde ‘doel’ dienen.

Visie & Verbeelding

Stip op de horizon
Richting geven aan verandering door een (gezamenlijk) doel te onderzoeken, ontwerpen en/of visualiseren.

Participatie & Co-creatie

Gezamenlijk verandering realiseren
Het betrekken van belanghebbenden bij een vraagstuk om gezamenlijk de benodigde verandering te kunnen onderzoeken, vormgeven en teweegbrengen.

Gedrag & Empowerment

Grip op gedrag
Verandering teweegbrengen door menselijk gedrag te leren begrijpen en te beïnvloeden, of mensen te betrekken bij maatschappelijke veranderingsprocessen.

Experimenteeromgevingen

Innoveren met behulp van experiment
Het aanjagen en vormgeven van experiment om innovaties klaar te stomen voor toepassing in de praktijk.

Waardecreatie & Opschaling

Waardevolle verandering
Nieuwe vormen van economische, maatschappelijke, culturele en/of ecologische waarde creëren en snelle opschaling van interventies mogelijk maken.

Institutionele Verandering

Working (with) the rules of the game
Inzicht geven in de effecten van instituties en ondersteunen van institutionele veranderingsprocessen.

Systeemverandering

Verandering vanuit systeemperspectief
Transities begrijpen en vormgeven door middel van een toekomstgerichte en systeemgerichte aanpak.

Monitoring & Effectmeting

Meten & bijsturen
De verandering die een interventie (binnen een systeem) teweegbrengt, monitoren, zodat er, waar nodig, bijgestuurd kan worden.

Ethiek & Verantwoordelijkheid

Reflectief veranderen
Het reflecteren op en handelen naar ethische en morele vragen die een (maatschappelijke) verandering of nieuwe technologie met zich meebrengt.

Betekenisgeving & Bewustwording

Bruggen slaan tussen complexe vraagstukken en het brede publiek
Verandering mogelijk maken door onze blik te verruimen, bestaande patronen en gewoonten aan de kaak te stellen, waarden te herdefiniëren en systemische ongemakken te bekritiseren

Data voor Verkenning & Onderbouwing

Verandering vormgeven met data
Data inzetten om (veranderings)vraagstukken te verkennen en te voorzien van inspiratie en onderbouwing.

Welke KEMs zijn er?

Acht categorieën KEMs

De KEM-onderzoeksagenda maakt onderscheidt tussen acht categorieën van KEMs. Iedere categorie representeert een verzameling methoden, processen en strategieën, die als groep hetzelfde ‘doel’ dienen.

Stip op de horizon
Richting geven aan verandering door een (gezamenlijk) doel te onderzoeken, ontwerpen en/of visualiseren.

Gezamenlijk verandering realiseren
Het betrekken van belanghebbenden bij een vraagstuk om gezamenlijk de benodigde verandering te kunnen onderzoeken, vormgeven en teweegbrengen.

Grip op gedrag
Verandering teweegbrengen door menselijk gedrag te leren begrijpen en te beïnvloeden, of mensen te betrekken bij maatschappelijke veranderingsprocessen.

Innoveren met behulp van experiment
Het aanjagen en vormgeven van experiment om innovaties klaar te stomen voor toepassing in de praktijk.

Waardevolle verandering
Nieuwe vormen van economische, maatschappelijke, culturele en/of ecologische waarde creëren en snelle opschaling van interventies mogelijk maken.

Working (with) the rules of the game
Inzicht geven in de effecten van instituties en ondersteunen van institutionele veranderingsprocessen.

Verandering vanuit systeemperspectief
Transities begrijpen en vormgeven door middel van een toekomstgerichte en systeemgerichte aanpak.

Meten & bijsturen
De verandering die een interventie (binnen een systeem) teweegbrengt, monitoren, zodat er, waar nodig, bijgestuurd kan worden.

Reflectief veranderen
Het reflecteren op en handelen naar ethische en morele vragen die een (maatschappelijke) verandering of nieuwe technologie met zich meebrengt.

Bruggen slaan tussen complexe vraagstukken en het brede publiek
Verandering mogelijk maken door onze blik te verruimen, bestaande patronen en gewoonten aan de kaak te stellen, waarden herdefiniëren en systemische ongemakken bekritiseren.

Verandering vormgeven met data
Data inzetten om (veranderings)vraagstukken te verkennen en te voorzien van inspiratie en onderbouwing.