KEM's

Onderzoeksagenda

Wat is de KEM
onderzoeksagenda?

Richting voor de ontwikkeling van kennis & innovatie
De KEM-agenda is een onderzoeksagenda die richting geeft aan het benodigde onderzoek naar tools en methoden die bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Deze methoden noemen wij KEM’s, afgekort van Key Enabling Methodologies. De onderzoeksagenda is voor iedereen die aan transitievraagstukken werkt, met onderzoekers en beleidsmakers als primaire doelgroep.

Deze website heeft als doel de toepasbare kennis uit deze agenda meer toegankelijk te maken voor professionals in de praktijk.

Verbeelding in Transities

Vier hogescholen doen samen onderzoek naar creatieve methoden voor maatschappelijke vraagstukken.

Wat staat er in
de agenda?

De basis voor verandering en doorontwikkeling
Simpel gezegd biedt de agenda een overzicht van acht categorieën KEM’s. Binnen elke categorie wordt er in kaart gebracht welke methoden er beschikbaar zijn, wat de wetenschappelijke stand van zaken is, welke prangende onderzoeksvragen er zijn en welke kennis we nog missen. Daarbij wordt er niet diep ingegaan op de individuele ‘instrumenten’ (methoden, strategieën, modellen, processen, tools) maar verwezen naar het oorspronkelijk onderzoek. 

De agenda biedt inspiratie en voeding voor onderzoek en verdere ontwikkeling van KEM’s. Want gezien de aard van de complexe, ‘multidisciplinaire’ uitdagingen is de doorontwikkeling van deze hulpmiddelen hard nodig om de gewenste verandering op gang te krijgen en gaande te houden. De KEM-agenda vormt daarmee de onderzoeksbasis voor missies, transities en transformaties – en daarmee ook het Missiegedreven Innovatiebeleid.

Verbeelding in Transities

Vier hogescholen doen samen onderzoek naar creatieve methoden voor maatschappelijke vraagstukken.

Wat staat er in
de agenda?

De basis voor verandering en doorontwikkeling
Simpel gezegd biedt de agenda een overzicht van acht categorieën KEMs. Binnen elke categorie wordt er in kaart gebracht welke methoden er beschikbaar zijn, wat de wetenschappelijke stand van zaken is, welke prangende onderzoeksvragen er zijn en welke kennis we nog missen. Daarbij wordt er niet diep ingegaan op de individuele ‘instrumenten’ (methoden, strategieën, modellen, processen, tools) maar verwezen naar het oorspronkelijk onderzoek. 

De agenda biedt inspiratie en voeding voor onderzoek en verdere ontwikkeling van KEMs. Want gezien de aard van de complexe, ‘multidisciplinaire’ uitdagingen is de doorontwikkeling van deze hulpmiddelen hard nodig om de gewenste verandering op gang te krijgen en gaande te houden. De KEM-agenda vormt daarmee de onderzoeksbasis voor missies, transities en transformaties – en daarmee ook het Missiegedreven Innovatiebeleid.

Waar komt de
agenda vandaan?

Sleutelrol voor innovatiebeleid
Nederland telt tien topsectoren, zoals Agri & Food, Holland High Tech en de Creatieve Industrie. Met het huidige  topsectorenbeleid met de titel Missiegedreven Innovatiebeleid, wil het kabinet de innovatiekracht van topsectoren verder ontwikkelen om maatschappelijke uitdagingen gezamenlijk en grondig aan kunnen te pakken. 

Denk hierbij aan gezonder ouder worden, voldoende schoon water, zuinig omgaan met grondstoffen en natuur, betaalbare en duurzame energie, plasticvrije wateren, voldoende en gezond voedsel, en een veilig Nederland om in te wonen en te werken.

Het beleid stelt vier thema’s centraal: (1) Energietransitie en duurzaamheid, (2) Landbouw, water en voedsel, (3) Gezondheid en zorg, en (4) Veiligheid. Voor elk van deze thema’s zijn zogeheten ‘kennis- en innovatieagenda’s’ (KIA’s) ontwikkeld waarin beschreven staat welke kennis er is en welke kennis er moet worden ontwikkeld om nieuwe stappen te kunnen zetten als antwoord op de grote maatschappelijke uitdagingen. 

Daarnaast zijn er KIA’s ontwikkeld voor het overkoepelende thema (5) Maatschappelijk verdienvermogen en voor (6) de Sleuteltechnologieën, waar de sleutelmethodologieën (KEM’s) deel van uitmaken. Deze laatste KIA levert in feite de hulpmiddelen waarmee de eerder genoemde grote vraagstukken (de vier thema’s) kunnen en moeten worden aangepakt. Daarmee staat deze in dienst van de eerste vijf KIA’s.

Behoefte aan meer kennis
Vanwege deze aparte, cruciale rol is er voor de KEM’s een eigen ‘onderzoeksagenda’ opgesteld. Enerzijds om onze kennis te verbeteren en ontwikkeling te stimuleren. Anderzijds om het algemeen begrip van en bewustzijn over KEM’s te vergroten. Zo krijgen ‘sleutelmethodologieën’, en daarmee de creatieve industrie, een vooraanstaande plek in de onderzoeksprogrammering van de overheid.